Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Blagovni manipulant/blagovna manipulantkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat/kandidatke je zmožen/zmožna:

 • sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovno okolje in pripomočke ter se zaščiti skladno s higienskimi in z zaščitnimi postopki,
 • manipulirati z blagom v trgovini in na relaciji med skladiščem ter prodajalno po navodilih nadrejenega,
 • skrbeti za zadostno zalogo blaga na prodajni polici ter preverjati kakovost blaga skladno z navodili,
 • skrbeti za red in čistočo delovnega okolja ter pripomočkov,
 • komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami,
 • opravljati delo s primerno kakovostjo in v primernem času ter upoštevati navodila za varno ter okolju prijazno delo.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

SOK 3

EOK 3

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 4 / EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: