Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Napredovanje

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, vendar najdlje  do izteka študijskega leta 2015/2016.

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane