Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)

SOK 8

EOK 7

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, vendar najdlje  do izteka študijskega leta 2015/2016.