Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)
Tip kvalifikacije Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja
2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, vendar najdlje  do izteka študijskega leta 2015/2016.

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane