Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po visokošolski strokovni izobrazbi)
Tip kvalifikacije Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, vendar najdlje  do izteka študijskega leta 2015/2016.

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane