Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Dodatna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Dodatna kvalifikacija
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

35 ur
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Najmanj višja strokovna izobrazba.
ISCED področje ISCED področje
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 6

Raven EOK

EOK 5

Obdobje veljavnosti

26. 10. 2017 do 25. 10. 2022

Učni izidi

Učni izidi

Kandidat je zmožen:

 • utemeljiti vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v organizaciji;
 • razložiti pojme, koncepte in načela s področja varstva osebnih podatkov;
 • načrtovati ustrezne ukrepe za zavarovanje zbirk osebnih podatkov;
 • sestaviti pravne akte, potrebne za skladnost poslovanja organizacije s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (zlasti interne akte, pogodbe in privolitvene obrazce);
 • razložiti pojem oblačnih storitev, prepoznati tveganja v zvezi s temi storitvami in sprejeti ustrezne ukrepe za omejitev tveganj;
 • razložiti koncept vgrajene zasebnosti in ga uporabiti pri različnih načinih obdelave osebnih podatkov;
 • voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov in prepoznati različna tveganja pri posameznih vrstah/načinih obdelave;
 • prepoznati primere obdelave, v katerih je potrebna presoja vplivov na zasebnost, in izdelati enostavnejšo presojo vplivov na zasebnost;
 • voditi postopke in odločati o pravicah posameznikov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (o seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki, pravici do prenosljivosti osebnih podatkov, pravici do pozabe, pravici do popravka, ugovora);
 • izvajati postopke notranje kontrole skladnosti obdelave osebnih podatkov s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
 • sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
 • razložiti sistem odgovornosti upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov in sistem upravnega nadzora nad njima;
 • organizirati interno izobraževanje za zaposlene in vodstvo organizacije na področju varstva osebnih podatkov;
 • samostojno komunicirati z notranjo in zunanjo javnostjo o pomembnih dogodkih in potrebnih ukrepih, povezanih z varstvom osebnih podatkov v organizaciji.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

 • Pisno preverjanje znanja,
 • ustni zagovor.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

 • prisotnost na predavanjih (najmanj 75% prisotnost)
 • uspešno opravljen pisni/ustni izpit

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Info hiša d.o.o.

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane