Spričevalo o zaključnem izpitu

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Spričevalo o zaključnem izpituDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Nižja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Nižje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 - 3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

  • osnovnošolska izobrazba ali
  • SOK raven 1
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 3

Raven EOK

EOK 3

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 2, deloma 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene.

Napredovanje

Napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika in so opravili druge obveznosti (glede na program in izvedbeni kurikul šole).

Prehodnost

Prehodnost

Dostop do srednjega poklicnega izobraževanja (SOK, raven 4).

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse obveznosti določene s programom. Poleg tega mora opraviti zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane