Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Plesalec/plesalkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
 • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in oceni lastno delo,
 • vodi lastno evidenco o delu,
 • zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela,
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • komunicira s plesalci in strokovnjaki,
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih,
 • izbere opremo in se pripravi za trening, vaje, animacijo, nastop, predstavo,
 • se izraža v gibu in plesu,
 • vzdržuje telesno pripravljenost z rednimi treningi in vajami,
 • izvaja strokovna navodila in popravke na treningu, vajah, nastopih, animacijah,
 • upošteva glasbene in odrske zakonitosti pri interpretaciji plesa,
 • med plesom zaznava okolico in prostor,
 • prikazuje interpretativne sposobnosti v nastopu,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje (plesni nastop) z ustnim zagovorom.

Plesalec/plesalka

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Opis poklica

Kratek opis

Plesalec z gibanjem pripoveduje zgodbo. Usmeri se lahko v posamezno zvrst plesa, na primer v klasični balet, sodobni, odrski ali družabni ples.

Kaj delavec običajno dela

Večina poklicnih plesalcev začne z učenjem plesa v zgodnjem otroštvu. Plesalec vsak dan vadi in se uči novih korakov. Pogosto vadi za dva nastopa hkrati in sicer za nastop, ki se trenutno predvaja in za naslednjega. Poleg tega zvečer nastopa. Visoko telesno pripravljenost ohranja z redno vadbo in ustrezno prehrano. Plesalec z gibanjem pove zgodbo, zato zna dobro izrazno interpretirati glasbo in koreografijo. Za dobro interpretacijo mora vlogo dalj časa študirati. Nastopa lahko v skupini plesalcev ali pa je njegova vloga solistična.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: