Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Maser/maserkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: frizerske in druge lepotilne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, izdelke za masažo, pripomočke, ki jih uporablja pri izvedbi storitve masaže skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi masaže,
 • pripraviti sebe ter stranko na storitev masaže,
 • obvladati tehnike klasične masaže: gladenje, gnetenje, udarjanje, tresenje, utiranje, stiskanje in jih izvajati pri masaži telesa,
 • izvajati sprostilno, stimulativno, regenerativno in negovalno masažo,
 • izvajati delne masaže in masaže celega telesa,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali

B. Praktično preverjanje z zagovorom

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: