Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Livar/livarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključena osnovnošolska obveznost,
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka:

 • pripravi stroje, naprave in orodje za proces litja kovin;
 • upravlja proces tlačnega litja;
 • upravlja proces litja v pesek in kokilnega litja;
 • vodi zahtevane zapise o delu;
 • nadzira proces litja;
 • izvaja dela v skladu s standardi in predpisi;
 • preventivno vzdržuje stroje, naprave in orodja:
 • sprejema in predaja informacije o delu;
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
NAČIN PREVERJANJA

Praktično z zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Livar je delavec v livarski industriji, ki sodeluje v procesu vlivanja različnih predmetov iz kovine, plastike in drugih materialov.

Kaj delavec običajno dela

Livar na osnovi modela, ki je pogosto iz lesa ali gline, sestavi kalup za kovinski odlitek. Kalup izdela s pomočjo livarskega peska, orodnega jekla, mavca in podobnih snovi, ki jih je mogoče oblikovati in so odporne na visoke temperature. Ko je kalup dokončan in pridobi trdno obliko, vanj vlije raztaljeno kovino, plastiko ali katero drugo snov in počaka, da se ta ohladi. Zatem kalup razdre ali razpre in tako dobi ulitek, ki ga pošlje na nadaljnjo finejšo površinsko obdelavo. Delovne naloge livarja se razlikujejo glede na vrsto in obseg livarske proizvodnje, v kateri dela. Nekateri livarji sodelujejo le pri pripravi kalupa, naloge ulivanja pa prevzamejo talilci. Pri serijski proizvodnji ulitih izdelkov kalup izdela orodjar, livar pa sodeluje predvsem pri vlivanju staljene kovine ali druge snovi v kalup.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

URL

URL izvajalca: