Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SI

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SIDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

4 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

253 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje frizerske in druge lepotilne storitve
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 5

Raven EOK

EOK 4

Učni izidi

Učni izidi

Imetnik spričevala je zmožen:

 • priprave stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovne izvedbe navedenih storitev,
 • svetovanja pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov, pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov,
 • ugotavljanja stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanja osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja,
 • izdelovanja osnovnih tehnoloških oblik in poznavanja zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo, 
 • izbire ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihove pravilne uporabe in vzdrževanja, 
 • izvajanja zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki, 
 • aktivne skrbi za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanja aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih, 
 • pozitivnega odnosa do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne rabe energije in materialov, 
 • sodelovanja v skupini ter pisnega in ustnega sporazumevanja s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije, 
 • uporabe sodobne informacijske tehnologije, dela z viri, s podatki in z gradivi, 
 • razumevanja vloge podjetništva, spoznavanja podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta.

Izbirno: 

 • svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za ličenje, izvedbe individualnih, namenskih in specialnih make-upov ter poslikav obraza in telesa, 
 • svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za manikiro, izvajanja osnovne in specialne kozmetične nege rok in nohtov, lakiranja, poslikave in modeliranja nohtov ter zaščite kože in nohtov po kozmetični negi, 
 • svetovanja strankam o negi nog in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro ter izvajanja pedikure glede na potrebe stranke ob upoštevanju higienskih standardov, 
 • svetovanja strankam pri izbiri tehnik masaže, masažnih pripomočkov in izdelkov ter izvajanja masaže z uporabo različnih tehnik telesne masaže.

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku, 
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda, 
 • vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti. Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje

Napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Dijak mora uspešno opraviti (s pozitivnimi ocenami) splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo.Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter kozmetike) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz matematike, tujega jezika ali italijanščine ter storitev in zagovor).

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Srednje poklicne, tehniške in strokovne šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane