Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diploma o specializaciji (po univerzitetni izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Specializacija po univerzitetni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Specialistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

1 do 2 leti
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Univerzitetna izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev.

Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 9

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Tretja stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 9

Spretnosti: raven 9

Kompetence: raven 9

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent specialističnega študija je moral ob koncu študija izdelati specialistično delo in ga zagovarjati.

Diploma se pridobi po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije.

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane