Način plačila in višina stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije

V skladu z 2. odstavkom 18. člena Zakona o SOK (ZSOK, ur.l.št. 104/2015) Način in višino plačila stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK določi svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je na svoji 23. seji dne, 21.7.2016 sprejel sklep številka 23/6, s katerim je določil višino stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK, ki znaša 1.000 eur.

Stroške umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK predlagatelj poravna na transakcijski račun Centra RS za poklicno izobraževanje številka: SI56011006030633011 (Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana). 

Prihajajoči dogodek

18. 09. 2020

SOK na spletnem kariernem sejmu Moje Delo 22.10.2020

Slovensko ogrodje kvalifikacij se bo 22.10.2020 skupaj z Europass, Refernet in NPK predstavljalo na spletnem kariernem...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane