Način plačila in višina stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije

V skladu z 2. odstavkom 18. člena Zakona o SOK (ZSOK, ur.l.št. 104/2015) Način in višino plačila stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK določi svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je na svoji 23. seji dne, 21.7.2016 sprejel sklep številka 23/6, s katerim je določil višino stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK, ki znaša 1.000 eur.

Stroške umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK predlagatelj poravna na transakcijski račun Centra RS za poklicno izobraževanje številka: SI56011006030633011 (Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana). 

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane