Način plačila in višina stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije

V skladu z 2. odstavkom 18. člena Zakona o SOK (ZSOK, ur.l.št. 104/2015) Način in višino plačila stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK določi svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je na svoji 23. seji dne, 21.7.2016 sprejel sklep številka 23/6, s katerim je določil višino stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK, ki znaša 1.000 eur.

Stroške umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK predlagatelj poravna na transakcijski račun Centra RS za poklicno izobraževanje številka: SI56011006030633011 (Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana). 

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane