Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpituDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Mojster
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

  • Kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Znanje: 5

Spretnosti: 5-6

Kompetence: 6

Ocenjevalci:

Člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej; imenuje jih minister, pristojen za šolstvo; imenovanje se lahko obnovi vsake 4 leta.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Kandidat opravlja mojstrski izpit, ki vsebuje 4 enote:

  • praktični del, 
  • strokovno-teoretični del,
  • poslovodno-ekonomski del,
  • pedagoško-andragoški del.

Mojstrski izpit si pridobi, kdor uspešno opravi vse štiri enote izpita.

Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu

SOK 5

EOK 4

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), v kolikor kandidat opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izvajalci:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije