Ime kvalifikacije Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpituDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Mojster
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

  • Kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

SOK 5
EOK 4

Znanje: 5

Spretnosti: 5-6

Kompetence: 6

Člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej; imenuje jih minister, pristojen za šolstvo; imenovanje se lahko obnovi vsake 4 leta.

Kandidat opravlja mojstrski izpit, ki vsebuje 4 enote:

  • praktični del, 
  • strokovno-teoretični del,
  • poslovodno-ekonomski del,
  • pedagoško-andragoški del.

Mojstrski izpit si pridobi, kdor uspešno opravi vse štiri enote izpita.

Višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), v kolikor kandidat opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije