Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Modni stilist/modna stilistkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja,
 • življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja,
 • projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovnoteoretični del, praktično eksperimentalni del, zaključek, literaturo.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, 
 • racionalno rabi energijo, material in čas, 
 • varuje zdravje in okolje, 
 • komunicira s sodelavci in strankami, 
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo, 
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 
 • sodeluje v strokovnem timu, 
 • spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti, 
 • oblikuje celostno oblačilno podobo, 
 • svetuje naročnikom, 
 • sodeluje pri nabavi ter naroča oblačila in modne dodatke, 
 • opravlja delo po likovno-estetskem sistemu vrednotenja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Projektna naloga v obliki predstavitvene mape z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: