Anketni vprašalnik

(SOK in register kvalifikacij SOK)

Anketni vprašalnik, ki je pred vami, je del evalvacijske študije o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (v nadaljevanju  SOK). SOK predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni.

Vprašanja v anketnem vprašalniku  se nanašajo predvsem na prepoznavnost in razumevanje SOK- in na prepoznavnost oz. uporabo registra kvalifikacij SOK.

Vljudno vas prosimo, da natančno preberete vprašanja in trditve v nadaljevanju in nanje odgovorite tako, da ocena odraža vaš pogled na SOK in Register kvalifikacij SOK.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za namen evalvacijske študije.

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane