16
Feb

Učenje o okoljski trajnosti

Komisija Evropske unije je januarja 2022 objavila predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost, katerega cilj je podpreti Evropske države članice, izobraževalne institucije in nevladne organizacije, da bi učečim se lahko zagotovili znanje in spretnosti na področju trajnosti, podnebnih sprememb in okolja. Skupno raziskovalno središče je objavilo nov evropski kompetenčni okvir za trajnostnost, kjer so opredeljene kompetence, potrebne za zeleni prehod, vključno s kritičnim mišljenjem, samoiniciativnostjo, spoštovanjem narave in razumevanjem učinka, ki ga imajo vsakodnevna dejanja in odločitve na okolje in svetovno podnebje.

Komisija poziva tudi k uporabi nacionalnih in evropskih sredstev za naložbe v trajnostno in zeleno infrastrukturo, usposabljanje, orodja in vire za povečanje odpornosti ter pripravo izobraževanja in usposabljanja za zeleni prehod. Več preberite tukaj.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane