02
Jul

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja v Afriki

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK danes, 2. julija 2020, sodeluje na Peer Learning Webinarju, ki ga v okviru projekta African Continental Qualifications Framework (ACQF) organizirata Komisija Afriške Unije (African Union Commission) v partnerstvu z Evropsko Unijo ter ETF (European Training Foundation).  

NKT SOK-EOK bo na Peer Learning Webinarju (PDF) izvedel strokovni prispevek na temo razvoja in implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij in registra kvalifikacij SOK kot primera dobre prakse na področju razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij v Evropski uniji. Na dogodku sodelujejo ključni deležniki iz držav Afriške Unije, regionalne gospodarske skupnosti celinske Afrike, predstavniki visokega šolstva in nacionalnih agencij za kakovost celinske Afrike, socialni partnerji ter Združenje Afriških študentov. V sklopu predstavitev bo poleg slovenskega primera predstavljeno tudi Kenijsko ogrodje kvalifikacij ter novi portal Europass (s strani EK).  

Ogrodje kvalifikacij Celinske Afrike (ACQF) je v fazi razvoja od leta 2019 dalje. Njegova vizija je spodbujati primerljivost, kakovost in transparentnost kvalifikacij v različnih podsistemih in ravneh izobraževanja in usposabljanja ter podpirati koncept vseživljenjskega učenja. Spodbuja tudi procese vrednotenja ter priznavanja diplom in certifikatov, in sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi ogrodji kvalifikacij v podporo skupnemu afriškemu izobraževalnemu prostoru. Prav tako si prizadeva za promocijo sodelovanja in povezovanja med različnimi ogrodji kvalifikacij (nacionalnimi, regionalnimi) v Afriki in v tujini.

Ob omenjenem dogodku se posebej izraža pomen globalne dimenzije nadnacionalnih, kontinentalnih (meta)ogrodij kvalifikacij, ki izrazito prispevajo k transparentnosti, primerljivosti in harmonizaciji kvalifikacij na ravni skupnosti držav, posameznih celin in celega sveta. Pri tem, v dobi intenzivne digitalizacije, lahko dobijo sicer manjša, a transparentna, celovita in pregledna ogrodja kvalifikacij enakovredno in pomembno vlogo v nadaljnjem razvoju in implementaciji posameznih ogrodij kvalifikacij po celem svetu.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane