02
Dec

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Center RS za poklicno izobraževanje, četrtek, 12. December 2019 - 9:00 do 12:00

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT SOK-EOK, ENIC-NARIC center Slovenije, Europass center Slovenije, Euroguidance Slovenija, referenčna točka EQAVET, predstavnik nacionalne ECVET ekspertne skupine, nacionalni korespodent za QF-EHEA, nacionalni predstavnik za priznanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj v EQF advisory group). Predstavili si bomo delo vsake točke, novosti,  v drugi polovici leta 2019 ter predstavili načrte za leto 2020. 

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane