Diplomirani biosistemski inženir (vs)/diplomirana biosistemska inženirka (vs)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomirani biosistemski inženir (vs)/diplomirana biosistemska inženirka (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za: 

(splošne kompetence)

 • analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporabo pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki,
 • evidentiranje problema in njegovo analizo ter predvidevanje operativnih rešitev pri strojniško-bioloških problemih,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),

(predmetno specifične kompetence)

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in zgodovine razvoja temeljne discipline oziroma stroke,
 • reševanje konkretnih delovnih problemov na področju strojniško-bioloških procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, povezovanje znanja z različnih področij in aplikacijo
 • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihovo uporabo v reševanju konkretnih delovnih problemov, 
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • stalno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, s projektnimi deli, z nastopi, s storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Študent mora za prehod iz 1. v 2. letnik opraviti vse študijske obveznosti in vaje ter izpite v vrednosti 45 od skupno 60 KT (75 %). Pri tem mora študent za napredovanje v 2. letnik obvezno opraviti naslednje izpite: Matematika, Kemija, Biomehanika, Molekulska biologija in Sistemske biologija. Za prehod iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 KT) ter zbrati vsaj 45 KT iz 2. letnika in mora obvezno opraviti izpite : Osnove informatike, Botanika in Osnove rastlinske pridelave.

Prehodnost

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane izpite, praktično usposabljanje oziroma zbere najmanj 180 KT in uspešno zagovarja izdelano zaključno nalogo.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane