Trije sodelavci gledajo v zaslon računalnika.

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK organizira enodnevno Mednarodno konferenco z naslovo

Promo značke SOK

Slovensko ogrodje kvalifikacij ima prenovljeno spletno stran

SOK dostopen na www.nok.si

Strani