Strokovna delavnica

Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi za strokovne delavce Centra RS za poklicno izobraževanje

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifi

Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi

Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi za predstavnike kompetenčnih centrov

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifi

Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi za strokovnjake, ki pripravljajo programe usposabljanja in izpopolnjevanja

Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi za strokovnjake, ki pripravljajo programe usposabljanja in izpopolnjevanja

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifi