Name of qualification Name of qualification: Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrijeAdd to comparison
Translated title (no legal status) Translated title: Pharmaceutical logistics process worker
Type of qualification Type of qualification: National vocational qualification, SQF level 4
Category of qualification Category of qualification: Vocational Qualification
Admission requirements Entry conditions:
 • at least education at SQF level 2
 • two years of work experience in the logistics of the pharmaceutical industry or in the distribution of pharmaceutical products, as evidenced by the candidate's employer's letter of reference

 

 

 

 

ISCED field Field:
Health and welfare
ISCED subfield subfield: pharmacy
Qualification level

SQF Level: SQF 4
EQF Level: EQF 4

Learning outcomes:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi kakovosti dela v farmacevtski industriji,
 • samostojno sprejeti, raztovoriti in paletizirati vhodne materiale, polizdelke in končne izdelke, pri čemer ravna odgovorno in ekonomično,
 • pod nadzorom tehnika skladiščiti materiale, polizdelke in končne izdelke skladno z zakonom o kemikalijah in standardom dobre proizvodne prakse,
 • pod nadzorom tehnika pripraviti in oddati surovine, ovojnine in polizdelke v proizvodni obrat ter končne izdelke kupcu skladno z dobro distribucijsko prakso,
 • pod nadzorom tehnika odvzeti vzorce,
 • samostojno označiti embalažne enote in palete,
 • voditi zapise o delu in označiti material na način, da zagotovi sledljivost,
 • zagotavljati kakovost dela skladno z zahtevami sistema kakovosti dobre proizvodne in dobre skladiščne prakse v logistiki farmacevtske industrije,
 • vzdrževati osebno higieno in čistočo delovnega mesta,
 • skrbeti za opremo, ki jo uporablja, z vidika nadzorovanja, manjšega vzdrževanja in končnega čiščenja opreme, s čimer se zagotavlja njeno nemoteno uporabo,
 • komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja,
 • pravilno in varno izvajati ukrepe, ki zagotavljajo sprejemljivo stopnjo tveganja za nastanek zdravstvenih težav in za nastanek požara oziroma eksplozije pri izvajanju dela, ter dela izvajati tako, da so količine odpadkov čim manjše in nastale odpadke sortirati skladno s predpisi.

Evaluator:

Verification and assessment are carried out by committees for the verification and validation of national vocational qualifications, appointed by the National Examination Centre (NEC). Committee members must be licensed by the National Examination Centre. Licences may be found here.

Assesment and completion:

VALIDATION

During the guidance process the candidate prepares a portfolio,  which is assessed by a committee. If the portfolio submitted by the candidate contains  authentic, valid and adequate proof of the knowledge,  skills and competences defined in the occupational standard, the committee may:

 • validate the contents of the occupational standard in full,  
 • validate the contents of the occupational standard in part and define the  knowledge, skills and competence to be verified,  
 • refuse to validate any of the contents of the occupational standard because  the candidate has not provided proof of any of the knowledge, skills and competences  defined in the occupational standard, in which case it will verify  the occupational standard in full.  

METHODS OF VERIFICATION OF VOCATIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS

Practical verification with an oral presentation.

Conditions for obtaining a public document:

Candidates demonstrate attainment of the knowledge, skills and competences defined in the catalogue of standards of vocational knowledge and skills.

Awarding body:

Providers of procedures for identifying and validating NVQs are entered in a register of providers maintained in the collection of the national information centre for vocational qualifications. These are: vocational schools, businesses, B2B training centres, adult education centres and chambers of commerce.

URL

Awarding body URL: