Name of qualification Name of qualification: Knjigovodja/ KnjigovodkinjaAdd to comparison
Translated title (no legal status) Translated title: Bookkeeper
Type of qualification Type of qualification: National vocational qualification, SQF level 5
Category of qualification Category of qualification: Vocational Qualification
Admission requirements Entry conditions:
 • Secondary vocational education.
ISCED field Field:
Business, administration and law
ISCED subfield subfield: accounting and taxation
Qualification level

SQF Level: SQF 5
EQF Level: EQF 4

Learning outcomes:

Candidates will be able to:

 • plan own work and prepare the work place in accordance with instructions,
 • ensure the quality and efficiency of work in accordance with instructions and protect business secrets,
 • make rational use of energy, material and time,
 • protect health and the environment,
 • develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour,
 • cooperate with internal and external users of accounting information,
 • use modern information and communication technologies and software tools,
 • observe the relevant laws and regulations and work instructions,
 • plan and organise bookkeeping,
 • keep books of accounts,
 • collect and collate accounting data,
 • enter business events into the books,
 • produce accounting statements,
 • deliver and display accounting data,
 • archive accounting documents and books of account,
 • supervise the bookkeeping process.

Evaluator:

Verification and assessment are carried out by committees for the verification and validation of national vocational qualifications, appointed by the National Examination Centre (NEC). Committee members must be licensed by the National Examination Centre. Licences may be found here.

Assesment and completion:

VALIDATION

During the guidance process, the candidate prepares a personal portfolio. The relevant committee assesses the portfolio and validates catalogue content in part or in full. In the event that the committee is unable to validate all catalogue content, it assigns tasks to the candidate for verification.

VERIFICATION METHODS

Practical skills are verified in the selected assignment via the oral presentation of specialised theoretical knowledge about the service.

Knjigovodja/ Knjigovodkinja

SQF 5

EQF 4

The Career path tab shows the possible career path within the selected qualification area, which is not the only one and is not mandatory. The actual transition between qualifications, which is determined by law, is defined in the Transition tab.

SQf 6 / EQF 5

Qualification description

Kratek opis

Knjigovodja pomaga računovodji pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov. Dela samostojno, v javnem ali zasebnem sektorju.

Kaj delavec običajno dela

Knjigovodja se ukvarja s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Z njimi ima vpogled v celotno lastnino in v sleherno vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Knjigovodja največkrat ne opravlja vseh, pač pa samo določena opravila. Njihov obseg in vsebine se lahko zaradi različne organiziranosti ali velikosti podjetij med seboj razlikujejo, če dela v manjšem ali večjem podjetju, v revizijski družbi ali v javnem finančnem sektorju. Njegovo vsakdanje delo je knjiženje poslovnih dogodkov vidnih iz knjigovodskih listin. Le-te pregleda in vpiše v poslovno knjigo. Vanjo zabeleži zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, račun ter znesek v breme ali v dobro. Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni.

Tako spremlja nakup nepremičnin, opreme in drugih sredstev, vplačila in izplačila na žiro račun ali z njega, nakup in prodajo blaga in storitev, najemanje posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Pripravlja tudi plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenih. Sestavlja računovodska predračunska in obračunska poročila, kjer predstavlja podatke o finančnem stanju in poslovnem delovanju. Pri tem sodeluje z računovodjo. Z njim sodeluje tudi pri kontroli in pri reviziji računovodske dokumentacije. Usmerja se na določene značilnosti, kot so stroški, blagajniški prejemki ali delnice, pri čemer odkriva morebitne nepravilnosti v vodenju podatkov ali v postopkih njihove obdelave. Z računovodjo sodeluje tudi pri presojanju uspešnosti poslovanja in pri oblikovanju nadaljnje poslovne politike. K delu knjigovodje sodi spremljanje odgovornosti sodelavcev, v katerih pristojnosti so sredstva, varovanje sredstev pred krajo, izgubami in neučinkovito uporabo. Njegova naloga je tudi shranjevanje dokumentacije v arhivu računovodstva ali v arhivu podjetja.

Conditions for obtaining a public document:

Candidates demonstrate attainment of the knowledge, skills and competences defined in the catalogue of standards of vocational knowledge and skills.

Awarding body:

Providers of procedures for identifying and validating NVQs are entered in a register of providers maintained in the collection of the national information centre for vocational qualifications. These are: vocational schools, businesses, B2B training centres, adult education centres and chambers of commerce.

URL

Awarding body URL: