Diploma o univerzitetnem izobraževanju

Ime kvalifikacije Univerzitetna izobrazba
Tip kvalifikacijeDiploma o univerzitetnem izobraževanju
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaVisokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje4 do 6 let
Vstopni pogoji
  • Matura,

  • poklicna matura z dodatnim izpitom,

  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
Raven kvalifikacije SOK 8
EOVK Druga stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu ter opravi diplomski izpit.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice