Diploma o specializaciji (po višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi)

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi)
Tip kvalifikacijeSpecializacija po višji strokovni oz. višješolski izobrazbi
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSpecialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije SOK 7
EOVK Prva stopnja
Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobila se je do 30.9.1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89). 

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice