Spričevalo o končanem 7. oz. 8. razredu OŠ

Ime kvalifikacije Nedokončana osnovnošolska izobrazba
Tip kvalifikacijeNedokončana osnovnošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaOsnovnošolsko izobraževanje
Trajanje9 let in uspešno zaključenih 7 ali 8 razredov v devetletni OŠ (oz. najmanj 6 razredov v osemletni OŠ).
Vstopni pogoji

V koledarskem letu vpisa v šolo mora otrok dopolniti 6 let. V posebnih primerih možen odlok za eno leto.

Raven kvalifikacije SOK 1
Učni izidi

Znanje: raven 1–2

Spretnosti: raven 1–2

Kompetence: raven 1–2

Raven učnih rezultatov je odvisna od posameznega učenca, za pridobitev listine ne sme biti nižja od ravni 1.

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

V prvem obdobju (1.–3. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem (4.–6. razred) in tretjem obdobju (7.–9. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja:

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje je prostovoljno.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Napredovanje

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Pogoji za pridobitev javne listine

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

Prehodnost

Uspešno končanje najmanj 7. razreda v devetletni OŠ (oz. najmanj 6. razreda v osemletni OŠ) omogoča vpis v nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3).

Izvajalci
  • Osnovna šola.
  • Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami.
  • Osnovna šola za odrasle in ljudska univerza.

Možno izobraževanje na domu.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice