• Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij, organizira enodnevno Strokovno delavnico na temo Uporabe učnih izidov v praksi pri načrtovanju dodatnih kvalifikacij. Delavnica je namenjena predstavnikom Kompetenčnih centrov.

 • Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij,  organizira enodnevno Strokovno delavnico na temo Uporabe učnih izidov v praksi. Delavnica je namenjena strokovnim delavcem Centra RS za poklicno izobraževanje, ki pripravljajo opise kvalifikacij.

 • Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij,  organizira enodnevno Strokovno delavnico na temo Uporabe učnih izidov v praksi. Delavnica je namenjena strokovnim delavcem Zavoda RS za šolstvo.

 • Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij,  organizira enodnevno Strokovno delavnico na temo Uporabe učnih izidov v praksi. Delavnica je namenjena visokošolskim učiteljem, ki načrtujejo nove ali posodabljajo obstoječe študijske programe.

 • Center RS za poklicno izobraževanje je kot Nacionalna koordinacijska točka slovenskega ogrodja kvalifikacij in evropskega ogrodja kvalifikacij organiziral posvet o »Umeščanju kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij«, ki je potekal v petek, 9. decembra 2016, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 • Vabimo Vas, da se nam pridružite na posvetu Umeščanje kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki bo 9. decembra 2016 od 9.00 do 14.00 ure na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.


 • V okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti, ki bo potekal v vseh državah EU od 5. do 9. decembra 2016, bo 9. decembra 2016 v Ljubljani potekal Posvet o Umeščanju kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij.

 • Center RS za poklicno izobraževanje so v petek, 16. 9. 2016 obiskali predstavniki Evropske komisije in sicer Direktorata za zaposlovanje, Sekretariata za ESCO na temo povezovanja registra SOK in »Learning opportunities and qualifications in Europe« ter ESCO portala.

 • V Uradnem listu RS, dne 28. 12. 2015 (št. 104/2015), je bil objavljen Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Zakon prične veljati 12. 1. 2016, uporabljati pa se prične z 12. 7. 2016 dalje. Zakon določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), to je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji, temeljne pojme (kvalifikacija, učni izid, kompetenca, itd.), ujemanje ravni SOK z Evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in Evropskim ogrodjem visokošolskih kvalifikacij (EOVK), postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij, vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK ter vodenje evidenc (registra kvalifikacij SOK).

  Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij  

 • Center RS za poklicno izobraževanje je kot Nacionalna koordinacijska točka evropskega ogrodja kvalifikacij organiziral posvet in delavnico o »Implementaciji in uporabi slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi«, ki je potekala v torek, 15. decembra 2015, v Plaza Hotel Ljubljana. Dogodek je bil namenjen vsem strokovnjakom, ki sprejemajo, načrtujejo in posodabljajo izobraževalne/študijske programe in kvalifikacije.

 • Slovenska Nacionalna koordinacijska točka za evropsko ogrodje kvalifikacij (NKT EOK) in Europass center Slovenije (ECS) sta za predstavnike NKT EOK in ECS baltskih držav organizirala študijski obisk, ki je potekal 10. in 11. septembra na Centru RS za poklicno izobraževanje. 

 • Na zaključni konferenci projekta "Slovensko ogrodje kvalifikacij", ki je potekal v letih 2009-2014 in je bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo predstavili temeljne dosežke projekta.

 • V okviru projekta Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) smo organizirali posvet o pomenu učnih izidov za opis študijskih programov in visokošolskih kvalifikacij, ki je bil prvenstveno namenjen predstavnikom visokega šolstva.

 • V okviru projekta vseživljenjsko učenje 2007-2013 smo organizirali mednarodno konferenco o slovenskem ogrodju kvalifikacij z naslovom 'Umeščanje slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij'.

 • V okviru projekta Vseživljenjsko učenje 2007-2013 smo organizirali posvet o umeščenosti slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ter evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij.

 • 11. 5. 2011

  Predlog SOK

  Predlog medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij.

 • V sredo, 20. aprila 2011, je v kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal nacionalni posvet o predlogu slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), katerega so se udeležili predstavniki ministrstev, javnih zavodov, zbornic, študentov, delodajalcev, sindikatov, nevladnih organizacij, novinarji idr.

 • V sredo, 2. marca 2011, je v Austria Trend Hotelu Ljubljana potekal posvet »Slovenskemu ogrodju kvalifikacij na pot«, katerega so se udeležili predstavniki visokega šolstva.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice