Ime kvalifikacije Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudninDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, poznavanja materialov in drugih sestavin izdelkov, poznavanja ročnega in strojnega procesa dela, sposobnost upravljanja strojev in naprav na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja predelave nekovinskih rudnin,
 • potrdilo o opravljeni praksi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, v vseh fazah proizvodnje izdelkov, prirejene za konkretno vrsto izdelka,
 • 2 leti delovnih izkušenj v industriji pri predelavi.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

SOK 3
EOK 3

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno uporablja energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci,
 • pripravlja različne vrste zmesi,
 • upravlja s stroji in napravami za vlivanje, stiskanje, ekstrudiranje,
 • mehanično obdeluje polizdelke/izdelke,
 • termično obdeluje polizdelke/izdelke.

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj [2].

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktični preizkus.

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

URL