Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 4
EOK 4

Znanje: raven 4

Spretnosti: raven 4

Kompetence: raven 4