Ime kvalifikacije Diploma o doktoratu znanostiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Doktorat
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti, specializacija po univerzitetni izobrazbi, specializacija po visoko strokovni izobrazbi (pred letom 2004)

Raven kvalifikacije

SOK 10
EOK 8
Tretja stopnja

Znanje: raven 10

Spretnosti: raven 10

Kompetence: raven 10

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Univerze, fakultete in umetniške akademije.