Ime kvalifikacije Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikacijiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Vstopni pogoji so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. 

Raven kvalifikacije

SOK 5
EOK 4

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj [2].

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

URL