Spričevalo o končanem 7. oz. 8. razredu OŠ

Ime kvalifikacije Spričevalo o končanem 7. oz. 8. razredu OŠ
Tip kvalifikacije Nedokončana osnovnošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vstopni pogoji

V koledarskem letu vpisa v šolo mora otrok dopolniti 6 let. V posebnih primerih možen odlok za eno leto.

ISCED področje Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
ISCED podpodročje Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Raven kvalifikacije

SOK 1
EOK 1

Učni izidi

Znanje: raven 1–2

Spretnosti: raven 1–2

Kompetence: raven 1–2

Raven učnih rezultatov je odvisna od posameznega učenca, za pridobitev listine ne sme biti nižja od ravni 1.

Ocenjevanje in zaključevanje

V prvem obdobju (1.–3. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem (4.–6. razred) in tretjem obdobju (7.–9. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja:

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje je prostovoljno.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Izvajalci kvalifikacije

Osnovna šola. Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami. Osnovna šola za odrasle in ljudska univerza.Možno izobraževanje na domu.

URL

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane