Diploma tretje stopnje

Ime kvalifikacije Diploma tretje stopnje
Tip kvalifikacije Doktorat
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • Univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti, specializacija po univerzitetni izobrazbi, specializacija po visoko strokovni izobrazbi (pred letom 2004)
  • Magisterij (stroke)
Raven kvalifikacije

SOK 10
EOK 8
Tretja stopnja

Učni izidi

Znanje: raven 10

Spretnosti: raven 10

Kompetence: raven 10

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 - (prav dobro: solidni rezultati); 7 - (dobro); 6 - (zadostno); 5 – 1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete in umetniške akademije.

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane