Diploma o visokem strokovnem izobraževanju

Ime kvalifikacije Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
Tip kvalifikacije Visokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
3-4 leta
Vstopni pogoji
  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali
  • poklicna matura ali
  • matura
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6

Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete 

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane