Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu

Ime kvalifikacije Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu
Tip kvalifikacijeMojster
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSrednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

  • Kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
  • Kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
Raven kvalifikacije SOK 5
Učni izidi

Znanje: 5

Spretnosti: 5-6

Kompetence: 6

Ocenjevanje in zaključevanje

Kandidat opravlja mojstrski izpit, ki vsebuje 4 enote:

  • praktični del, 
  • strokovno-teoretični del,
  • poslovodno-ekonomski del,
  • pedagoško-andragoški del.

Mojstrski izpit si pridobi, kdor uspešno opravi vse štiri enote izpita.

Ocenjevalci

Člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej; imenuje jih minister, pristojen za šolstvo; imenovanje se lahko obnovi vsake 4 leta.

Prehodnost

Višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), v kolikor kandidat opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izvajalci

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice