Diploma o visokem strokovnem izobraževanju

Ime kvalifikacije Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
Tip kvalifikacijeVisokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Trajanje3-4 leta
Vstopni pogoji
  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali poklicna matura
  • ali matura
Raven kvalifikacije SOK 7
EOVK Prva stopnja
Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci

Univerze, fakultete 

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice