Diploma o višji strokovni izobrazbi

Ime kvalifikacije Diploma o višji strokovni izobrazbi
Tip kvalifikacijeVišja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaVišje strokovno izobraževanje
Trajanje2 leti
Kreditne točke120 kreditnih točk (ECTS)
Vstopni pogoji
  • splošna oziroma poklicna matura,
  • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Raven kvalifikacije SOK 6
EOVK Kratki cikel
Učni izidi

Znanje: raven 6

Spretnosti: raven 6

Kompetence: raven 6

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače, ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent napreduje v drugi letnik, če je ob koncu študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom.

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu ter opravi diplomski izpit (diplomska naloga in ustni zagovor).

 

Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. št. 12/96, 44/00, 86/04 – ZVSI in 79/06 - ZVSI-1) in po letu 2004 v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: študijski programi 1. stopnje (SOK, raven 7)

Izvajalci

Višja strokovna šola v sodelovanju z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice