Diploma o specializaciji (po visokošolski izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po visokošolski izobrazbi)
Tip kvalifikacijeSpecializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacijeIzobrazba
Vrsta izobraževanjaSpecialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije SOK 9
EOVK Tretja stopnja
Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom.

Pridobila se je do 30. 9. 1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice