Diploma o specializaciji (po visoki strokovni izobrazbi)

Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po visoki strokovni izobrazbi)
Tip kvalifikacijeSpecializacija po visokošolski izobrazbi
Vrsta izobraževanjaSpecialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije SOK 8
Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobi se v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. 

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice