Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji

Ime kvalifikacije Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
Tip kvalifikacijeNacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacijePoklicna kvalifikacija
Trajanje/
Kreditne točke/
Vstopni pogoji

Vstopni pogoji so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. 

 

Raven kvalifikacije SOK 4
EOK 4
Učni izidi

Znanje: raven 4

Spretnosti: raven 4

Kompetence: raven 4

Ocenjevanje in zaključevanje
POTRJEVANJE: V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

 

Ocenjevalci

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Napredovanje

/

Pogoji za pridobitev javne listine
Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Prehodnost

/

Izvajalci

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32U, Ljubljana

Prijava na E-novice